ROV常见连接问题

1. 检查ROV线缆连接、供电是否正常。
2. 查看对应网口连接是否正常,IP是否已修改,是否存在数据传输。
3. 若有数据传输则需要检查是否允许QGC通过Windows防火墙。
4. QGC安装路径改为纯英文,尽量不要出现字符或空格。
5. 检查电脑驱动是否安装,建议安装驱动精灵自动检查。

ROV静止时,罗盘出现漂移现象

可能原因:罗盘未校准或校准失败;Pixhawk内部磁力计可能受到了外界环境的影响。
查看及解决方法:给ROV上电,等待10分钟以确保传感器预热。确保将INS_GYR_CAL参数值设置为“从不”。执行加速计校准,再进行罗盘校准,最后重启ROV。

解锁状态下,推进器不转

可能原因:处于推进器测试模式;ROV框架类型测试错误。
查看及解决方法:
1. 确认手柄是否完成校准,且映射正常。
2. 查看ROV框架类型是否设置正确。
3. 查看是否已关闭推进器测试模式。

解锁后推进器立即开始转动

可能原因:游戏手柄是新的,未经过校准。
解决方法:进行手柄校准。

接入游戏手柄后,无法控制ROV

可能原因:游戏手柄是新的,未经过校准;未启用游戏手柄输入。
解决方法:参考用户手册,在启用游戏手柄输入前复选框打√。

ROV姿态保持不变

可能原因:ROV中途连接中断过,这是QGC软件的一个问题,连接中断后未重启将会出现IMU显示异常的现象。
解决方法:重启QGC。

定深失败

1. 确认手柄是否完成校准,且手柄键位映射正常。
2. 确认下水前是否完成深度传感器校准。

Bu saytlar qanuni olduğundan, oyunçunun qorunmasına zəmanət verilir. populyar idman 1xBet vurma kompüterə xüsusiyyəti ilə kompüterlərinizə tətbiqi yükləməyin rəngarəng yolları vardır. 1xbet aviator Və şirkətdə qeydiyyatdan keçərkən belə, şəxsi bir birləşmə təyin edə bilərsiniz. 1xbet 1xBet hər günəş milyonlarla adam tərəfindən seçilən dünyaca şah brenddir. itkilər arasında mənfi fərqlə